Sök
Stäng denna sökruta.

Battenburgmönster

Vi utför montering och tillverkning av det så kallade Battenburgmönsteret.

Vi utför montering och tillverkning av det så kallade Battenburgmönsteret.

Battenburgmönster får användas som förstärkt fordonsmarkering på väghållningsfordon.
Markeringen ska utföras i ett sammanhängande mönster.
Även fordonets konturer ska vara utmärkta.
Mönstret ska bestå av rektangulära rutor i förhållandet ca 1:3 som anpassas efter fordonets storlek.
Markeringen ska vara utförd i prismatiskt reflekterande fluorescerande orange folie och i prismatiskt reflekterande blått.
Bilens färg bör vara ljus för att kontrasteffekten ska bli bra.

Tillfälligt väghållningsfordon

t.ex. privatbil, skall vara utrustat med varningslykta Skyltar med företagets logotyp eller namn skall vara monterade på fordonets långsidor.
Det ska även finnas sådan skylt riktad bakåt. Skyltstorlek min 400 x 110 mm.
Texthöjd min 40 mm.

Fordonstyp I

Tillfälliga väghållningsfordon som används vid transporter och vägarbete ska minst vara utrustade med

• varningslykta eller ljusramp
• logotyp för företaget
• fordonsmarkering i de fall sådan anses behövas.

Fordonstyp II

Vägarbeten och inspektioner på skyddsklassade och trafikintensiva vägar kan utföras med fordon som är utrustade med

• fordonsmarkering som föreskrivs av Trafikverket
• ljusanordning monterad på fordonets tak som kan visa blinkande kryss, vägmärke i form av VMS i storlek 75×75 cm –105×105 cm
• varningslykta i form av ljusramp
• logotyp för företaget.

Källa: Trafikverket

PEAB battenburg 1

Företag som är på vägen och jobbar måste synas bra. Battenburgmönstret i högreflekterande reflex är det perfekta sättet att synas

PEAB kompletterad

Behöver du ny text eller komplettera text till din fordonsmonterade ljuslåda så ordnar vi detta snabbt och enkelt

Utmärkning av fordon

Här kan du ladda ner hela Trafikverkets katalog för bestämmelser om utmärkning av fordon och battenburgmönster

Kontakta oss så hjälper vi dig