Sök
Stäng denna sökruta.

Contour

Ljuslåda Contour är fristående konturbokstäver med olika effekter.

Dessa kommer vanligtvis monterade på ram (frame) för enklare hantering och montering.

Ljuslåda Contour

Fristående konturbokstäver som endast lyser framåt (P6)

Ljuslåda Panel Glow 0-30

Fristående konturbokstäver som lyser både framåt och bakåt (P3 + P6)

Ljuslåda Contour outline

Fristående konturbokstäver som lyser framåt och dessutom har en vit outline

Ljuslåda Contour frame

Fristående konturbokstäver som endast lyser framåt (P6)
Bokstäverna är monterade på en monteringsram

Ljuslåda Contour Extra strong

Fristående konturbokstäver som lyser framåt.
Sidorna är extra förstärkta med en list, detta används på extra stora bokstäver och symboler. (P6)

Ljuslåda Contour Black

Fristående konturbokstäver som endast lyser bakåt, vilket gör dem svarta både dagtid som nattetid. (P3)

Lite information om benämningarna

Blockout – När ljuset blockeras, det vill säga inte släpps igenom i valda delar av ljuslådan.

Contour – Konturboksäver, bokstäverna är fristående alternativt monterade på ”frame” monteringsram.

Double sided – ”Panel” Ljuslåda som fästs med ena kortänden mot väggen, vilket gör att skylten får två sidor där bokstäverna och symboler syns från två håll.

Frame – Monteringslösning, bokstäver och symboler monteras på en ram för att underlätta montering och hantering.

Glow – Ljus som skapas runt bakåtbelysta bokstäver och symboler.

Halo – ljuset som skapas runt bakåtbelysta paneler (ljuslådor)

Outline – Vit, lysande kant längst fram runt bokstäver och symboler.

Panel – Ljuslåda.

P+siffra – Står för profil och är en beteckning för traditionella skyltar.

0-30 – Nummer mätt i millimeter som anger djupet på bokstäverna/symbolerna, 0 betyder plan låda. 30 (millimeter) är standard vid önskemål om 3D bokstäver, men i vissa fall kan även 50 mm eller 70 mm användas.

Kontakta oss så hjälper vi dig