Sök
Stäng denna sökruta.

CovidSafe-produkter

BEHOVET SKAPADE PRODUKTEN

Coronavirus, bakterier och metaller

Coronaviruspandemin har garanterat fått var och en av oss att stanna upp och fästa större uppmärksamhet vid bättre hygien. Vi har även lärt oss att identifiera så kallade riskzoner och många av oss har som följd säkert ändrat sitt tillvägagångssätt. De mest populära skyddsåtgärderna mot just coronaviruset har i år utgjorts av handdesinfektionsmedel och ansiktsmask. Såsom vi i och med att pandemin fortskrider har fått erfara erbjuder användningen av dessa medel inte ensamma ett fullständigt skydd mot viruset. Som ett komplement till dessa behöver vi framför allt ett effektivt skydd av kontaktytor. Slumpmässig, eller ens daglig rengöring av ytor med existerande medel är inte tillräckligt effektiv för att eliminera alla mikrober.Det enda sättet att omedelbart eliminera mikrober från kontaktytor är användningen av ett temporärt skydd, på vars yta mikrober dör inom endast några sekunder. Det är känt att coronaviruset aggressivt sprids både som luftburet och via ytor. Virus och bakterier har konstaterats överleva på olika kontaktytor i upp till 10 dagar. Vi ville förhindra mikroberna från att fastna på ytor.

VARFÖR SKYDDA KONTAKTYTOR?

Coronaviruspandemin har garanterat fått var och en av oss att stanna upp och fästa större uppmärksamhet vid bättre hygien. Vi har även lärt oss att identifiera så kallade riskzoner och många av oss har som följd säkert ändrat sitt tillvägagångssätt.  De mest populära skyddsåtgärderna mot just coronaviruset har i år utgjorts av handdesinfektionsmedel och ansiktsmask.

Såsom vi i och med att pandemin fortskrider har fått erfara erbjuder användningen av dessa medel inte ensamma ett fullständigt skydd mot viruset. Som ett komplement till dessa behöver vi framför allt ett effektivt skydd av kontaktytor. Slumpmässig, eller ens daglig rengöring av ytor med existerande medel är inte tillräckligt effektiv för att eliminera alla mikrober.

Det enda sättet att omedelbart eliminera mikrober från kontaktytor är användningen av ett temporärt skydd, på vars yta mikrober dör inom endast några sekunder. Det är känt att coronaviruset aggressivt sprids både som luftburet och via ytor.

Virus och bakterier har konstaterats överleva på olika kontaktytor i upp till 10 dagar. Vi ville förhindra mikroberna från att fastna på ytor.

KOPPAR UTGÖR EN EFFEKTIV DEL AV VÅR MULTIMETALLHYBRID

Koppar är en av de metaller vars antibakteriella och antivirala egenskaper identifierades så långt tillbaka som för tusentals år sedan. Koppar har också studerats mycket, särskilt under det senaste året.

Bland annat The New England Journal of Medicine har i sina tester funnit att koppar eliminerar SARS-CoV-2-viruset inom fyra timmar. Koppar har alltså visat sig vara mycket effektivt, men är ensamt inte tillräckligt för att bryta infektionskedjorna tillräckligt snabbt.

NÄR KOPPAR ENSAMT INTE ÄR TILLRÄCKLIGT…

CovidSafe-beläggningens prestanda bygger bland annat på kopparns prestanda.
Förutom koppar blandade vi andra rena och naturliga metaller i multimetallhybriden för att göra beläggningen mer effektiv.

Med den hybrid som vi utvecklade förbättrades effekten och elimineringen av mikrober på ytorna är möjlig på några sekunder istället för minuter eller timmar. Infektionskedjorna bryts inom några sekunder.

Innehåll i våra 3 olika CovidSafe kit

Office Kit

• Förpackning med beskrivande text
• 1 färdigskuret ark 152 x 214 mm
• Applicerings- och produktinformation
• StaySafe etikett

Pris/kit 449:- exl. moms & frakt

Survival Kit

• Förpackning med beskrivande text
• 1 färdigskuret ark 214 x 310 mm
• Applicerings- och produktinformation
• StaySafe etikett

Pris/kit 735:- exl. moms & frakt

Office Pro Kit

• Förpackning med beskrivande text
• 2 färdigskurna ark 214 x 310 mm
• Applicerings- och produktinformation
• StaySafe etikett

Pris/kit 1099:- exl. moms & frakt

Kontakta säljare så hjälper vi dig

Magnus Olsson

VART KAN MAN MONTERA DETTA?

CovidSafe-produkterna kan monteras på alla typer av kontaktytor. Produkterna kan monteras både inomhus och utomhus. 

Produktsortimentet är brett, för att erbjuda lämpliga och lättmonterade temporära skydd för alla typer av monteringsobjekt.

COVIDSAFE TEJP

CovidSafe-tejpen är lämplig för montering på alla typer av kontaktytor.

Välj ett självhäftande eller permanent tejp enligt avsedd användning. CovidSafe-tejp kan enkelt värmas upp med en varmluftsblåsare, vilket underlättar monteringen. Tejpen är lämplig för både utomhus- och inomhusbruk.

När beläggningen slits exponeras en röd kontrolltext på vit bakgrund. Den röda färgen indikerar att skyddet bör bytas ut.

COVIDSAFE KRYMPSLANG

CovidSafe krympslang är utformad för alla typer av handtag, särskilt svårformade dörrhandtag.

Monteringen är enkel och snabb med hjälp av en varmluftsblåsare. När beläggningen slits exponeras en röd kontrolltext på vit bakgrund. Den röda färgen indikerar att skyddet bör bytas ut.

COVIDSAFE VINYLMATTA

CovidSafe-vinylmattan är av våra skydd den enklaste och snabbaste att montera. Skär bara mattan i önskad form, t.ex. med en mattkniv, och placera den på önskad yta. Vinylmattan är ett icke-självhäftande alternativ. CovidSafe-vinylmattan är lämplig för alla typer av diskar och bord, till exempel servicediskar, kassor, hotellens receptioner och lobbybord, bord i konferensutrymmen samt soffbord.

När beläggningen slits exponeras en röd kontrolltext på vit bakgrund. Den röda färgen indikeraratt skyddet bör bytas ut.

FAQ

ÄR COVIDSAFE-BELÄGGNINGEN NATURLIG OCH SÄKER?

Ja, beläggningen innehåller rena och naturliga metaller som är säkra för människor och djur.

Metallerna i produkten är inte kända för att orsaka allergiska reaktioner eller är allergiserande i mycket sällsynta fall.

VAD BASERAS EFFEKTEN HOS COVIDSAFE PÅ?

CovidSafe är en av oss utvecklad patenterad hybridmetallblandning. Produktens effekt baseras på de antibakteriella effekterna hos rena metaller, något som har upptäckts redan för tusentals år sedan. Dessa naturliga metaller åstadkommer emellertid inte ensamma tillräckligt snabb effekt mot mikrober.
Av denna orsak utvecklade vi en hybridblandning för att utnyttja fördelarna hos varje naturliga metall. På så sätt erhölls produktens effekt på sekunder istället för efter minuter eller timmar!

HUR LÄNGE SKYDDAR COVIDSAFE?

Det bästa skyddet tillhandahålls av en CovidSafe-produkt, som har en enhetlig och intakt beläggning. I detta fall är virusets elimineringstid några sekunder.
När en röd varningsfärg exponeras under beläggningen närmar sig behovet av att byta ut produkten. CovidSafe ger också effektivt skydd som sliten. Laboratorietester visar att även ett slitet skydd eliminerar virus på mindre än en minut.

HUR MÅNGA BERÖRINGAR TÅL COVIDSAFE?

Produktens livslängd påverkas av monteringsobjektet, användningsfrekvensen, luftfuktigheten, temperaturen och andra yttre påfrestningar. Produkten tål som bäst så många som hundratusentals beröringar! Mekanisk belastning, som t.ex. av vassa eller hårda föremål, kan snabbare slita ut beläggningen. CovidSafe har utecklats till en mycket kostnadseffektiv skyddslösning.

Temporära CovidSafe-skydd (tejp) som monterades i en kollektivtrafikbuss uppvisade inget slitage efter 5 veckor.

VARFÖR MÖRKFÄRGAS BELÄGGNINGEN FÖRE SLITAGE?

CovidSafe-beläggning innehåller rena och naturliga metaller. Fett och smuts som härstammar från händer kan mörkfärga beläggningsytor. Mörkfärgning är vanlig hos metallobjekt såsom silverskedar eller kopparkastruller. Mörkfärgningen minskar inte effekten hos CovidSafe!
Det finns ett rengöringsmedel för mörkfärgning, se TDS.

HUR VET JAG ATT DET ÄR DAGS ATT BYTA UT DET TEMPORÄRA SKYDDET?

Det finns en röd text på vit bakgrund under CovidSafeprodukternas beläggning. När den röda texten exponeras under beläggningen bör produkten bytas ut mot en ny. Produkten skyddar mycket väl även som sliten, men vi rekommenderar att skyddet byts ut i tid.

HUR SKILJER SIG COVIDSAFE FRÅN ANDRA SKYDD SOM ELIMINERAR BAKTERIER OCH/ELLER VIRUS?

CovidSafe är marknadens enda temporära skydd med vilket SARS-CoV-2-viruset (den senaste formen av coronavirus som förorsakade pandemin (COVID-19)) elimineras på några sekunder.
CovidSafe eliminerar också effektivt bakterier.
CovidSafe är den enda lösningen som ger omedelbart skydd och effekt, och på detta sätt mer effektivt bryter infektionskedjor.

HUR HJÄLPER COVIDSAFE ATT BRYTA INFEKTIONSKEDJOR?

CovidSafe fungerar effektivt mot bakterier och eliminerar SARS-CoV-2-viruset på några sekunder. Endast en så snabb eliminering av mikrober möjliggör effektiv brytning av infektionskedjor. På vältrafikerade platser kan beröringar ske med några sekunders mellanrum, varvid produkten måste eliminera mikrober på ytan på några sekunder.

Åtgärder som görs efter minuter, timmar eller dagar är otillräckliga.

ÄR COVIDSAFE LÄMPLIG FÖR ALLA TYPER AV KONTAKTYTOR?

Ja, produkten kan monteras både utomhus och inomhus och på alla typer av kontaktytor.
För bästa resultat montera produkten på en plan, ren yta. Vårt produktsortiment innehåller många olika produkter ur vilka man garanterat hittar en lämplig lösning för alla typer av ytor. Mer produktinformation finns i varje produkts egna TDS.

LADDA NER PDF