Sök
Stäng denna sökruta.

KVALITÉ OCH MILJÖ

Kvalitetspolicy

Vi sätter alltid kundens krav och förväntningar i centrum.
Det är därför vår uppgift att säkerställa rutiner och arbetsförfarande för att tillgodose kunden med högsta kvalitet och service.
Samtliga anställda är ansvariga för kvalitet och service i alla led: Från första kontakten till leverans av våra produkter och tjänster.

Vårt mål är att leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt plats, med goda marginaler.

Miljöarbete

Reklambutiken i Värmland AB eftersträvar att ständigt finna förbättringar inom miljöområdet och att ständigt finna vägar för att minska företagets miljöpåverkan.
Vi söker ständigt efter risker till miljöfarliga föroreningar och utsläpp för att kunna minimera dessa.

De varor vi distribuerar skall i möjligaste mån vara tillverkade av återvunnet eller återanvändningsbart material.
Varor som innehåller miljöfarliga ämnen väljer vi bort så mycket vi kan.

Det förbrukningsmaterial som används skall i största möjliga mån vara miljömärkt och förbrukat material skall återvinnas där miljövinster kan uppnås.

Kortsiktiga och långsiktiga mål i miljöplanen skall följas upp och uppdateras regelbundet.
Den miljölagstiftning som finns inom det områden företaget verkar skall följas till fullo.

Kontakta oss så hjälper vi dig