Reklam & text på plastsargar till knappa till volym

Nu var våran plåtprinter igång igen efter en tids stillastående som vi haft på grund av reparation och behov av en servicetekniker. Vi passade på att tillverkade några plastsargar med text och loggan på till vår granne.